Projektitoiminta

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on monipuolisesti mukana erilaisessa hanketoiminnassa. Tällä hetkellä on meneillään muun muassa seuraavat hankkeet/projektit:

  • Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelman tarkoituksena on suorittaa meritaimenen kotiutusistutuksia Summa-, Vehka- ja Vaalimaanjokeen. Kotiutusistutukset toteutetaan mäti-istutuksilla, vk-poikasten istutuksilla, kesänvanhojen poikasten istutuksilla ja yksivuotiaiden poikasten istutuksilla.
  • Ahvenkosken mätihautomon kunnostus -hanke toteutetaan, koska Virojoen Kantturakosken hautomon toiminta joudutaan lopettamaan. Ahvenkosken hautomolla turvataan jatkossakin vaellussiikojen poikasistutukset merialueille. Hautomolla voidaan kasvattaa myös muita kalalajeja.

 

Aikaisempia projekteja:

  • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama Viestikapula-hanke toteutettiin 24.11.2021 – 31.08.2022. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää liiton viestintää, markkinointia ja tunnettavuutta. Hankkeen aikana oltiin mm. esillä erilaisissa tapahtumissa, tehtiin osakaskunnille ja vesienomistajille suunnattu kysely, laitettiin nettisivujen uusiminen työn alle ja uudistettiin Liiton logo. Hankkeen avulla luotiin hyvä pohja jatkossa tapahtuvalle viestinnälle ja tiedotukselle.