Itämeri-kylä ja Itämeri-kylä Pop Up


Kotkan Meripäivien yhtenä tapahtumakohteena on ollut Itämeri-kylä Sapokan rannassa. Se koostuu usean eri toimijan yhteistyöstä ja fokuksessa on meidän kaikkien yhteinen Itämeri ja sen hyvinvointi.

Kesällä 2022 olimme mukana tietenkin kalaisilla aiheilla. Pisteessämme sai värittää kaloja, jotka ripustettiin yhdeksi isoksi ja värikkääksi saaliiksi kalaverkkoon. Lisäksi meillä oli tarjolla kaksi kalavisaa: toisessa arvuuteltiin neljää melko tavallista kalaa, toisessa 73 Suomessa tavattua kalaa. Värittelyn ja visailun yhteydessä käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja ja pohdittiin kalastuksellisia keinoja Itämeren hyvinvoinnin edistämiseksi.

Itämeri-kylän toimijat vuonna 2022 olivat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus MeriKotka, Baltic Sea Action Group, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut, Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen Vesi Oy, Luontokoulu Haili ja Metsähallituksen luontopalvelut.


Valtakunnallisena Itämeri-päivänä 25.8.2022 osallistuimme Itämeri-kylä Pop Up -tapahtumaan yhdessä muutaman muun Itämeri-kylässä olleen yhteistyökumppanin kanssa. Merikalastajain Liiton aiheena oli myös Itämeren tilanteeseen vaikuttava kestävä kalastus sekä kotimaisten kalojen käyttäminen. Aiheen mukaisesti arvuuteltiin myös tavallisia kotimaisia kaloja, joiden syömistä olisi Itämeren auttamiseksi hyvä lisätä.

Tapahtuma pidettiin Sapokassa Kotka Maretariumin edustalla ja mukana olivat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut, Kymen Vesi Oy, Luontokoulu Haili ja Leader Sepra.