Hautomotoiminta

Kuva: Petri Päivärinta

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto harjoittaa vaellussiian mädin haudontaa Kantturankosken hautomossa Virolahdella ja Ahvenkosken hautomossa Pyhtäällä.

Kantturankosken hautomo sijaitsee Kymenlaakson Sähkön omistaman vesivoimalaitoksen yhteydessä Virojoen varrella. Hautomo on rakennettu vuonna 1952 ja sitä on peruskorjattu vuosina 2004-06.

Ahvenkosken hautomo sijaitsee Pyhtään Ahvenkoskella Oy Abborfors Ab:n omistaman voimalaitoksen alakerrassa. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on hautonut täällä lähinnä siikaa ja haukea yli 30 vuoden ajan.