ESML


Etusivu
Yhdistyksen säännöt
Tiedotteet
Kalanpoikasia istutuksiin
Projektitoiminta
  - Risa - harmaahylje riesasta resurssiksi
  - Rysä 2007
Hautomotoiminta
Kotkan kalamarkkinat
Kalastusvakuutus
Linkit
Yhteystiedot
På svenska

Välkommen till Södra Finlands Havsfiskarförbunds nätsida!

Södra Finlands Havsfiskarförbund är en fiskeriorganisation som verkar på östra Finska viken. Förbundet har grundats år 1932. Då var kontoret placerat i Björkö (fi. Koivisto, ry. Primorsk). Efter andra världskriget flyttade förbundet till Kotka. Södra Finlands Havsfiskarförbund är en sammanslutning för 4 fiskeföreningar, 42 fiskelag och 4 fiskeområden. Dessutom har förbundet 16 personmedlemmar och 4 hedersmedlemmar. Verksamheten går för det mesta på finska men också svenskan är ett viktigt språk speciellt i de västra delarna av vårt verksamhetsområde.

Fiskutplanteringar är en väsentlig del av vår verksamhet. De viktigaste arterna är sik (vandringssik och skärgårdssik), öring, lax, gös, ål och karp. Vi har två kläckerier, det ena vid Abborfors i Pyttis och det andra vid Kantturankoski i Vederlax.

Under de senaste åren har vi satsat mycket på projektverksamhet. I projektet "Risa" har vi ägnat uppmärksamhet åt sälproblematiken och velat söka lösningar i konflikten mellan sälar och fiske. Vi har bland annat utbildat jägare och introducerat den svenska sälsäkra pontonryssjan på östra Finska viken. Under hösten 2006 har vi börjat med projektet "Rysä 2007" som är ett utbildningsprojekt för fiskare där man bland annat försöker återuppliva det traditionella kustnära ryssjefisket.


En skolgrupp från Kotka på väg till strömmingsmarknaden i Helsingfors. Bild: Teemu Tast

Ullhandskrabban är en sällsynt men årlig gäst på östra Finska viken. Bild: Teemu Tast

Pressmeddelande den 27.8.07
Får publiceras genast

Skolbarnen i Kymmenedalen bekantar sig med fisket

Skolbarnen i Kotka-trakten får i höst en järndos med kunskap om fiske. Pyttis svenska skola har redan gjort en havsutfärd då man bekantade sig med laxfiske och fiskodling i Pyttis skärgård. Den här veckan är det Kotka svenska samskola och Tavastilan koulu i Kotka som står i turen. Utfärderna anordnas av Södra Finlands Havsfiskarförbund som har fått understöd till verksamheten av Svenska Kulturfonden och Sydöstra Finlands TE-central. Som guide på utfärderna är verksamhetsledare Teemu Tast från Södra Finlands Havsfiskarförbund.

Den nationella fiskedagen firas på onsdagen den 29 augusti. Då gör Tavastila skola i Kotka en havsutfärd kl. 8.45-12.45 från Sapokka i Kotka. Efter sin havsutfärd bekantar sig tavastilaborna med fiskaren Holger Sjögrens fiskeutställning i Haukkavuori utsiktstorn i Kotka. På torsdagen den 30 augusti kl 9-13 gör Kotka svenska samskola en havsutfärd från Sapokka.

Även andra skolgrupper och medborgare kan bekanta sig med fiskeutställningen i Haukkavuori utsiktstorn i Kotka. Alla texter i utställningen går både på svenska och finska. Fiskaren Holger Sjögren, tel. 0400-251 715, ger närmare uppgifter om utställningen.

Närmare uppgifter:

Verksamhetsledare Teemu Tast, Södra Finlands Havsfiskarförbund, tel. (05) 218 24 22, 0500-253 261

 

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry.